FSM

Functional Safety Management

 

Functionele veiligheid is onderdeel van de algehele veiligheid van een systeem of apparaat dat afhankelijk van het systeem of de apparatuur goed werkt in reactie op de input. Dit met inbegrip van bedieningsfouten, hardware storingen en omgevingsveranderingen.

Onze consultants bieden u de mogelijkheid om op kwantitatieve wijze de faalkansen van systemen en risico’s van lichamelijk letsel terug te brengen tot een acceptabel niveau. Kernzaak is om op basis van de totale toelaatbare faalkans (Tolerable Failure Rate) de juiste systeem architectuur te kiezen en kosten voor onnodige veranderingen in de toekomst te reduceren.

Als ervaren Safety Managers kunnen onze consultants uw organisatie ondersteunen op het gebied van o.a.:

 • Opstellen faalkans analyse
 • Systeem/architectuur analyse
 • RAMS Requirements (ontwikkelspecificatie)
 • FMEA’s (product, proces en design)
 • RIE, HARA’s etc. voor risico inventarisatie en faalkans analyse
 • Onafhankelijk opstellen van dossiers voor CE of SIL certificering

Verificatie en Validatie (V&V)

Verificatie en Validatie procedures om aan te tonen dat een ontwikkelproces, het product of systeem voldoet aan de gestelde proceseisen en het beoogde doel. De bewijslast die hieruit voortkomt dient als onderbouwing voor zowel certificering alsook om juridische claims in de toekomst te voorkomen. Om te voorkomen dat “slagers hun eigen vlees keuren”, en deze omwille van de projectvoortgang  en/of budgettering fouten niet corrigeren, worden deze taken bij voorkeur onafhankelijk uitgevoerd.  Om het verschil tussen beide duidelijk te maken:

Verificatie kan worden uitgedrukt als “maken we de dingen op de juiste wijze?”  en Validatie door “maken we de juiste dingen?“.

Onze consultants maken voor het V&V-proces gebruik van het klassieke V-model waarbij u top-down en bottom-up gegarandeerd bent van het juiste eindresultaat.

Als ervaren V&V-Managers kunnen onze consultants uw organisatie ondersteunen op het gebied van:

 • Opstellen strategie en planning conform V-model
 • Requirements verificatie (ontwikkeldoel)
 • Design verificatie (ontwikkelingen)
 • Product validatie (resultaat v.s doel eindgebruiker)
 • Uitvoer systeem/architectuur analyse
 • Uitvoer van FMEA’s (product, proces en design)
 • Uitvoer van RIE, HARA’s etc. voor risico inventarisatie en faalkans analyse
 • Onafhankelijk opstellen van V&V testen en dossiers voor certificering

Requirement management

Bij het implementeren van informatiesystemen, software en in de automotive-branche zijn goede requirements essentieel. Of je nu zelf software, complexe systemen gaat bouwen of dat je standaard software of systemen koopt, zonder goede requirements die zijn afgestemd met de business weet je nooit of de software/systeem bijdraagt aan de doelen van de organisatie. Het is dan ook onontbeerlijk om een goed requirements management proces in te richten, van waaruit eisen en richtlijnen worden gesteld aan projecten die de informatiesystemen bouwen en implementeren. 

Toch komt het in de praktijk vaak voor dat requirements over het hoofd worden gezien, of dat requirements niet of verkeerd worden geïmplementeerd. In het ergste geval leidt dat tot een informatiesysteem dat niet het probleem oplost waarvoor het oorspronkelijk geïmplementeerd werd. 

De oorzaak hiervan ligt vaak in het feit dat er geen formeel proces is om requirements te verzamelen, documenteren, prioriteren, beheren en traceren gedurende hun levenscyclus. Soms wordt er aan het begin van een project nog wel een lijstje met requirements opgesteld, maar daar wordt dan pas weer naar gekeken als de testers komen vragen naar de requirements op basis waarvan ze het informatiesysteem moeten testen. Men wil vaak te snel aan het bouwen en implementeren, waardoor requirements management onderbelicht wordt. 

Wilt u meer weten over onze vorm van begeleiding of over deze norm? Neem dan direct contact op voor een vrijblijvende offerte of kennismakingsgesprek.

Projectmanagement

U staat niet alleen voor de uitdaging een product of dienst  te ontwikkelen, maar ook om hier een team voor vrij te maken.

Wij beseffen als geen ander dat dit u en uw organisatie extra kan belasten en bieden de mogelijkheid om u daarbij te ondersteunen zodat uw core business gewaarborgd blijft.

Als ervaren project managers kunnen onze consultants uw organisatie ondersteunen op het gebied van o.a.:

 • Organisatiestructuur en procesinrichting
 • Procesoptimalisatie FTC (LEAN – First Time Correct)
 • Projectplannen, Budget en tijdschema’s (ROI)
 • Haalbaarheid studie en Risico analyse (QCD)
 • Contractbeschrijving en juridische toetsing
 • Leveranciersonderhandelingen
 • Aansturing multidisciplinaire teams
Expertise:

Technische ontwikkelingen gaan sneller dan ooit. HSPRO blijft deze ontwikkelingen graag een stapje voor. We gaan deze uitdaging aan door extra inspanningen te leveren, te innoveren, intensieve samenwerking en kennis te delen. Onze ingenieurs binnen de industrie en machinebouw hebben diepgaande interesse in de vakgebieden: werktuigbouwkunde, industriële productontwikkeling, elektrotechniek en technische bedrijfskunde.

HSPRO Bibliotheeksystemen Lees verder


HSPRO Consultancy Lees verder