Service

Service

Opdrachtgevers van HSPRO Consultancy bevinden zich doorgaans in branches waar certificering (ISO 9001, EN 1090, ISO 26262 AFS, ISO27000, ISO 14001, OHSAS 18001, MVO, EED, VCA*, VCA**, VCA-P, VCU) een vast gegeven is. Om de eenmaal verworven certificaten te behouden, moet een aantal taken jaarlijks uitgevoerd worden. (Een deel van) deze jaarlijkse taken kunnen aan HSPRO worden uitbesteed. Hiermee wordt de administratieve en organisatorische last van het managementsysteem / managementsystemen die het behouden van een certificaat met zich meebrengt, door onze consultants van u overgenomen.

Door middel van een jaarlijks servicecontract kan een deel van de inspanningen om gecertificeerd te blijven, structureel door ons worden ingevuld. Dat houdt in dat met u wordt afgesproken welke activiteiten ieder jaar voor u worden uitgevoerd.

Gedurende het service contract kunt u gebruik maken van onze telefonische ondersteuning van onze consultants voor uw vragen m.b.t. uw certificering (en) en Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) of andere belangrijke zaken voor u behoud van certificaten.

Op deze wijze heeft u niet al te veel omkijken naar uw certificering(en) en RI&E, Safety Analyse neemt u de zorg hiervan uit handen.

Het servicecontract met HSPRO Consultancy BV geeft u het voordeel dat u altijd en aantoonbaar toegang hebt tot de kennis en ervaring van onze consultants. De consultants van HSPRO Consultancy hebben daarnaast ruime ervaring met het opzetten en begeleiden van certificeringen volgens de normen ISO 9001, EN 1090, ISO 26262 AFS, ISO27000, ISO 14001, OHSAS 18001, MVO, EED, VCA*, VCA**, VCA-P, VCU.

Onderstaande opsomming is een greep uit de mogelijkheden. Wanneer er andere taken zijn die onze consultants voor u kunnen invullen, bespreken we graag de mogelijkheden.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Interne audit

Directiebeoordeling

Audit begeleiding

Werkplekinspecties

CE-trajecten (machinerichtlijn)

Documentatie schrijven en beheer

Agenderen van uw taken m.b.t. beheer van keuringen etc.

Voordelen

  • vaste prijs voor het in stand houden en actualiseren van uw certificering
  • optimale inzet van eigen medewerkers HSPRO consultant is uw vaste aanspreekpunt
  • duidelijke afspraken over wat intern en wat door HSPRO wordt gedaan
  • altijd up-to-date omdat veranderingen in de normen direct worden aangepast
  • Door het integreren van de verschillende standaarden in één systeem en worden audits gecombineerd uitgevoerd wat meerwaarde oplevert in effectiviteit en efficiëntie
Expertise:

Technische ontwikkelingen gaan sneller dan ooit. HSPRO blijft deze ontwikkelingen graag een stapje voor. We gaan deze uitdaging aan door extra inspanningen te leveren, te innoveren, intensieve samenwerking en kennis te delen. Onze ingenieurs binnen de industrie en machinebouw hebben diepgaande interesse in de vakgebieden: werktuigbouwkunde, industriële productontwikkeling, elektrotechniek en technische bedrijfskunde.

HSPRO Bibliotheeksystemen Lees verder


HSPRO Consultancy Lees verder